Disaster Recovery

Ook op het gebied van Disaster Recovery is Dutch Cloud u graag van dienst. Wij gebruiken hiervoor een uitwijklocatie waar we alle virtuele machines repliceren. Dit doen wij met Veeam Backup- and Replication-technologie.

Voor het veiligstellen van de complete werking van de omgevingen kan naast het veiligstellen van de data door de back-updienst ook de Disaster Recovery dienst worden aangeboden. Naast het technisch functioneel kunnen uitwijken worden ook de toegang en alle procedures vastgelegd in een Business Continuity Runbook. Periodiek zal dit runbook getoetst worden om de werking en procedures hierin te borgen.

Bedrijfscontinuïteit

De uptime van de diensten van Dutch Cloud is al sinds de oprichting (2009) nagenoeg 100%. Mocht er onverhoopt toch iets gebeuren waardoor uw data niet bereikbaar is, biedt Dutch Cloud hiervoor een oplossing. Het is voor dergelijke, uitzonderlijke gevallen belangrijk een backup plan te hebben. Om de bedrijfscontinuïteit te kunnen garanderen, is het daarom goed te werken met een Disaster Recovery plan.

Voorzorgsmaatregelen

Eigenlijk gaat het niet om een plan “wat te doen in het geval van een ramp”, maar juist om alle voorzorgsmaatregelen te treffen die wij, samen met u, kunnen bedenken. Door alle data virtueel te repliceren, kunt u ook in geval van een groot incident vertrouwen op de expertise van Dutch Cloud. De meest vitale data is snel weer bereikbaar en uw bedrijfsvoering komt niet in gevaar.

Dutch Cloud biedt deze dienst binnen een SLA aan als optie.

 

|