Consultancy

De specialisten van Dutch Cloud kunnen u uitstekend ondersteunen bij het realiseren van de juiste architectuur. Bovendien assisteren wij u graag bij de realisatie van een specifieke normering of certificering in het kader van Compliance Management en bij het opstellen van een gedegen integratie- en/of migratietraject.

Dutch Cloud Analyzer

Weet u nog niet exact welke applicaties u naar de Cloud wilt brengen? In dat geval biedt onze Dutch Cloud Analyzer uitkomst. Hiermee heeft u snel inzicht in wat het naar de cloud brengen van de diverse applicaties voor uw organisatie betekent.

De Dutch Cloud Analyzer is:

– een slimme beslissingstool en
– een effectieve analyse voor uw Cloud migratie

De analyse genereert meerdere rapporten met:

– kritisch operationele
– financiële en
– zakelijke overwegingen

Bovendien helpt de analyse u snel tot oplossingen te komen die u voor uw specifieke Cloud-migratie en eventuele SaaS-oplossing nodig heeft.

Overstappen naar de Cloud

Wanneer u overweegt over te stappen op Cloud Computing, kan Dutch Cloud voor u inventariseren of uw applicaties geschikt zijn voor de Cloud en wat de consequenties zijn van een migratie naar de Cloud. De Dutch Cloud Analyzer biedt u hierin advies op maat.

Stap over naar:

– een Public Cloud oplossing
– een Private Cloud oplossing of
– een combinatie van beide, de Hybride Cloud

Snelle analyse met helder advies

Binnen slechts een week verzorgen wij de analyse met de Dutch Cloud Analyzer, powered by SurPaas®. Wij analyseren uw huidige applicaties, maken een rapportage met de deliverables en de financiële consequenties van uw migratie naar de Cloud. Afhankelijk van het aantal applicaties dat binnen uw organisatie in gebruik is, betaalt u een vast bedrag voor het uitvoeren van de analyse. Deze analyse geeft u bovendien een geheel onafhankelijk advies over welke Cloud-oplossingen voor u zijn aan te raden.

|